Forside

Smittefri fiskestald. VAXFISK vil bl.a. udvikle og afprøve en vaccinationsstrategi, hvor fiskene holdes under smittefri betingelser, indtil de er blevet vaccineret. Foto: Niels Lorenzen.

Effektiv sygdomsforebyggelse i dansk fiskeopdræt ved målrettet vaccination (VAXFISK)

VAXFISK-projektet vil effektivisere forebyggelsen af smitsomme sygdomme hos fisk i akvakultur ved at udvikle en vaccine, der er tilpasset danske forhold. En bedre vaccine vil betyde, at forbruget af antibiotika kan mindskes, og at produktionstabet som følge af sygdomme reduceres. Projektet har særligt fokus på regnbueørred, som er den mest almindelige danske opdrætsfisk, både i ferskvandsdambrug og havbrug.

Finansiering af VAXFISK

VAXFISK er støttet med 12,1 mio. kr. af Miljø- og Fødevareministeriet igennem Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

GUDP-logo

Partnere i VAXFISK

  • Danmarks Tekniske Universitet (projektleder)
  • Københavns Universitet
  • Dansk Akvakultur
  • AquaPri A/S
  • Dyrlæge Simon Brøndgaard Madsen 
  • AquaBaltic
https://www.vaxfisk.dk/
27 JUNI 2022